Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Windpark OSK
Wij financieren ook
Windpark Neeltje Jans B.V. Windpark Neeltje Jans B.V. Hernieuwbare energie
Windpark Noordpolder B.V. Windpark Noordpolder B.V. Hernieuwbare energie
Windpark Roompotsluis B.V. Windpark Roompotsluis B.V. Hernieuwbare energie
Windpark Sabina-Henricapolder Windpark Sabina-Henricapolder Hernieuwbare energie

Windpark OSK

Hernieuwbare energie (Milieu)

Windpark Bouwdokken zal worden gerealiseerd op de dijken rond de voormalige Bouwdokken op Neeltje-Jans in de gemeente Veere in Zeeland. Jaarlijks wordt ruim 130 kWh elektriciteit opgewekt, voldoende voor ruim 42.000 huishoudens, en wordt 87.000 ton CO2 bepaard.
De duurzame stroom wordt door OSKneT via een hoogspanningskabel getransporteerd naar Goes en vandaar naar de verbruikers. Het windpark heeft de aanleg van wandelpaden op Neeltje Jans mede mogelijk gemaakt, en er worden ook natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd op Neeltje Jans.

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Regulierenring 12F
3981LB
Bunnik