Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Windpark Derde Dijk
Wij financieren ook
Windmolen Boerenzwaluw Windmolen Boerenzwaluw Hernieuwbare energie
Windpark De Hondtocht B.V. Windpark De Hondtocht B.V. Hernieuwbare energie
Windpark Estlandweg II Windpark Estlandweg II Hernieuwbare energie
Windpark Hellegatsplein Windpark Hellegatsplein Hernieuwbare energie

Windpark Derde Dijk

Hernieuwbare energie (Milieu)

Windpark Derde Dijk ligt in het verlengde van Windpark Noordpolder en is ontwikkeld door Zeeuwwind, in opdracht van Windpark Derde Dijk BV. Zeeuwind is voor 90% aandeelhouder van deze BV. De turbine staat op het erf van landbouwer C. Groenewege, die mede aandeelhouder is. Het park bestaat uit 1 Enercon E-82 turbine van het zogenaamde direct drive type. De rotordiameter van deze turbine is 82 meter, de ashoogte 78 meter en het aansluitvermogen 2 MW. De turbine produceert 6.200.000 kWh per jaar.

http://www.zeeuwind.nl/locaties/derde-dijk

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Derde Dijk 1
4695PH
Sint Maartensdijk