Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Centre de Guidance
Wij financieren ook

Centre de Guidance

Gezondheidszorg (Sociaal)

Service de Santé Mentale (SSM), een centrum voor psychosociale begeleiding, begeleiding van ouders en therapieën voor jongeren/gezinnen/andere groepen/... Triodos Bank prefinancierde de werkingssubsidies die door de Région Wallonne aan de organisatie worden gestort.

http://www.guidesocial.be/centre.guidance.bernus/

Gezondheidszorg

Een goede fysieke en mentale gezondheid is essentieel voor een goede levenskwaliteit. Daarom financiert Triodos Bank allerlei organisaties, instellingen en ondernemingen die bijdragen tot een kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Voorbeelden zijn klinieken, revalidatiecentra, wijkgezondheidscentra of instellingen voor ouderenzorg.

Adres:
Rue Léon Bernus 22
6000
Charleroi
Belgique