Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Atout-Wal SCRL
Wij financieren ook
Vincent Remy Vincent Remy Biolandbouw
APERe asbl APERe asbl Hernieuwbare energie
Berrentec Belgïe Berrentec Belgïe Hernieuwbare energie
BredeKop Wind bvba BredeKop Wind bvba Hernieuwbare energie

Atout-Wal SCRL

Hernieuwbare energie (Milieu)

Bouw en uitbating van een windmolenpark van 4,7 MW gelegen in de gemeentes Walhain en Gembloux in Wallonië, met twee Enercon windmolens van het type E92.

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Rue de Baudecet
1457
Walhain-Saint-Paul
Belgique