Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

K3Delta
Wij financieren ook
Hopieve B.V. Hopieve B.V. Hernieuwbare energie
IE-Hartel 2 IE-Hartel 2 Hernieuwbare energie
KiesZon KiesZon Hernieuwbare energie
LEDsEnable LEDsEnable Hernieuwbare energie

K3Delta

Hernieuwbare energie (Milieu)

Sinds 1928 heeft het familiebedrijf K3Delta kennis en ervaring in het verantwoord winnen van zand en grind. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt, waarin gebiedsontwikkeling een centrale rol vervult.

“Ons werkterrein is de achtertuin van de mensen die er nu wonen, maar ook de leefomgeving van de toekomst.” Met deze gedachte richt K3Delta haar gebieden duurzaam en zorgvuldig in. Dat begint al aan de tekentafel: de inrichting van een project moet het toekomstbeeld van het gebied en haar gebruikers weerspiegelen.

Zonneweide Lingemeren in Echteld is daar een goed voorbeeld van. In Echteld realiseert K3Delta het natuurgebied Lingemeren, onder andere door het creëren van waterplassen. Dit gebeurt door het winnen van zand en grind met een elektrische zandzuiger. Met ruim 4600 zonnepanelen wekt K3Delta genoeg energie op om de zandzuiger zelfvoorzienend te maken. Een unieke innovatie, waarmee ze werken aan een nog schonere omgeving en toewerken naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering.

http://www.k3delta.nl

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Rondweg 29-33
6515 AS
Nijmegen