Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Zonnepark Avri
Wij financieren ook
Zelfstroom Zelfstroom Hernieuwbare energie
Zon Exploitatie Nederland Zon Exploitatie Nederland Hernieuwbare energie
Bethanie Bethanie Maatschappelijke projecten
Biologische Boerderij Veld en Beek Biologische Boerderij Veld en Beek Maatschappelijke projecten

Zonnepark Avri

Hernieuwbare energie (Milieu)

Van stortplaats naar zonnepark

Avri bouwt een groot zonnepark, waar inwoners en bedrijven uit de omgeving in kunnen participeren. Het heeft een oppervlakte van bijna 12 hectare (18 voetbalvelden) en levert zo’n 9.000.000 kWh per jaar op. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van 2.680 huishoudens.

Avri bouwt het park omdat ze duurzaamheid belangrijk vindt. Als overheidsbedrijf wil het ook een voorbeeld geven in het realiseren van een duurzame samenleving. Daarom is het park gebouwd op de oude stortplaats van Avri, aan de A15 bij Geldemalsen.

Met het bouwen van het zonnepark levert Avri een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van het Energieconvenant Regio Rivierenland. Volgens dit convenant moet in 2020 10% van de in Regio Rivierenland verbruikte energie regionaal opgewerkt worden.

http://www.avri.nl

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Meersteeg 15
4190 CG
Geldermalsen