Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

VOF Treurenburg
Wij financieren ook
The Factory of Green Energy The Factory of Green Energy Hernieuwbare energie
V.O.F. Windpark Oom Kees V.O.F. Windpark Oom Kees Hernieuwbare energie
Vaanster Energie Vaanster Energie Hernieuwbare energie
Vandebron Vandebron Hernieuwbare energie

VOF Treurenburg

Hernieuwbare energie (Milieu)

V.o.f. Treurenburg heeft samen met de Pure Energie van Raedthuys Groep in 2010 een windturbine op bedrijventerrein Treurenburg bij Den Bosch gebouwd. Het gaat om een Enercon E-82 met een masthoogte van 98 meter, een rotordiameter van 82 meter en een geïnstalleerd vermogen van 2,3 MW. De turbine produceert jaarlijks zo'n 4,6 miljoen kilowattuur duurzame stroom en daarmee kunnen ruim 1340 huishoudens van groene elektriciteit worden voorzien. Burgers en ondernemers konden met obligaties zelf financieel participeren in de windturbine. Hiervoor werden 400 Obligaties beschikbaar gesteld. Ruim 70% van de beschikbare Obligaties in handen van burgers en ondernemers afkomstig uit de gemeente 's-Hertogenbosch.

http://www.bosschegroenstroom.nl

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Treurenburg 999
5221 CD
Den Bosch
Nederland