Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

YSS Projects (Rhenus)
Wij financieren ook
Windpark Vader Piet Windpark Vader Piet Hernieuwbare energie
Windturbine RIFF Windturbine RIFF Hernieuwbare energie
YSS Projects 2 (Gispen) YSS Projects 2 (Gispen) Hernieuwbare energie
YSS Projects: Koninklijke Ahrend YSS Projects: Koninklijke Ahrend Hernieuwbare energie

YSS Projects (Rhenus)

Hernieuwbare energie (Milieu)

Rhenus heeft op 20 november 2017 het grootste single roof zonnestroomproject in Nederland officieel in bedrijf gesteld. In totaal zijn er door KiesZon 15.318 zonnepanelen op het distributiecentrum van Rhenus Contract Logistics in Eindhoven geplaatst waarmee jaarlijks 4.000.000 kWh wordt opgewekt. Daarmee is het systeem, op basis van de meest recente beschikbare informatie en kennis van Polder PV, qua opwekvermogen het grootste single roof zonnestroomproject van Nederland.

https://kieszon.nl/

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Graafsebaan 135
5248 NL
Rosmalen