Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Centre Rénovation Urbaine
Wij financieren ook

Centre Rénovation Urbaine

Sociale woningbouw (Sociaal)

Het ‘Centre de Rénovation Urbaine’ in de wijk van Cureghem werkt sinds 1993 projecten uit rond stadsrenovatie, participatie van bewoners, tewerkstelling van kansengroepen en de bouw van sociale woningen. Met haar activiteiten wil de organisatie de wijk nieuw leven inblazen, het sociale weefsel in de stad herstellen, de woonomstandigheden verbeteren en de publieke ruimte herwaarderen en daar de burgers bij betrekken. De ploeg van het centrum bestaat uit architecten en ontwikkeling agenten. Triodos Bank heeft een investeringskrediet verleend voor de aankoop en renovatie van een gebouw voor verhuur en voor bureaus.

http://www.cru-csv.be

Sociale woningbouw

Triodos Bank financiert organisaties en ondernemingen die onderdak en accommodatie voorzien voor wie daar het meeste nood aan heeft. Bijvoorbeeld opvangcentra voor daklozen of degelijke woonvoorzieningen voor mensen met fysieke of mentale beperking. We financieren ook gemeenschappelijke woonprojecten met een sociale meerwaarde.

Adres:
Chaussée de Mons 211
1070
Bruxelles
Belgique