Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Les Vents d’Arpes
Wij financieren ook
KVNRG KVNRG Hernieuwbare energie
Les Moulins du Haut Pays Les Moulins du Haut Pays Hernieuwbare energie
Ligogne & Sun Ligogne & Sun Hernieuwbare energie
Loubière Energie Loubière Energie Hernieuwbare energie

Les Vents d’Arpes

Hernieuwbare energie (Milieu)

De bouw en uitbating van een windturbinepark van 13,6 MW met 4 3,4MW Senvion M114 windturbines in Nijvel, in Wallonië. De jaarlijkse elektriciteitsproductie komt overeen met de jaarlijkse elektriciteitsconsumptie van ongeveer 7.000 gezinnen.

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
1400
Nivelles
Belgique