Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Hopieve B.V.
Wij financieren ook
Growind Growind Hernieuwbare energie
HVC HVC Hernieuwbare energie
IE-Hartel 2 IE-Hartel 2 Hernieuwbare energie
K3Delta K3Delta Hernieuwbare energie

Hopieve B.V.

Hernieuwbare energie (Milieu)

De Windcentrale is het eerste en grootste burgerplatform voor windenergie in Nederland. De Windcentrale maakt het mogelijk voor mensen om mede-eigenaar te worden van een windmolen om zo zelf groene stroom op te wekken.
De Windcentrale bouwt een windmolen en splitst die in duizenden stukjes: Winddelen. Iedereen kan een Winddeel kopen en krijgt daarmee recht op een gedeelte van de geproduceerde elektriciteit om zo voordelig z’n eigen groene stroom op te wekken.de stroom die een Winddeel opwekt, wordt door de Windcentrale verrekend met de energierekening.
Met de realisatie van het nieuwe windpark Spoorwind krijgen duizenden Nederlandse huishoudens de mogelijkheid om samen zelf een windpark te bouwen om hiermee hun eigen duurzame stroom op te wekken. Het park van drie Lagerwey windmolens gaat vanaf begin 2019 draaien en stroom produceren voor ongeveer 8.000 particuliere eigenaren. De molens komen staan tussen Staphorst en Rouveen. Triodos Bank is medefinancier van het windpark.

https://www.windcentrale.nl/

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Lauriergracht 116-H
1016 RR
Amsterdam