Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Snew
Wij financieren ook
Railnova Railnova Milieutechnologie
Rcycl asbl Rcycl asbl Milieutechnologie
Taximmo bvba Taximmo bvba Milieutechnologie
Velo vzw Velo vzw Milieutechnologie

Snew

Milieutechnologie (Milieu)

Snew BVBA is de Belgische tak van Snew BV, een Nederlandse vennootschap opgericht in 2013 met als doel het circulair maken van ICT en telefonie via hun eigen 3R concept : Recollect, Reuse en Recycle. Triodos Bank verleent een termijnkrediet en een kaskrediet voor de financiering van de bedrijfsinrichting, basisvoorraad en IT apparatuur voor eigen gebruik.

Milieutechnologie

Ecologische vernieuwingen en een ecologische manier van leven maken een duurzame toekomst mogelijk. Triodos Bank financiert daarom bedrijven en organisaties die zich inspannen om onze milieu-impact te verminderen. Het kan gaan om producten, productieprocessen of de manier waarop we ons verplaatsen. Belangrijke sectoren in dat domein zijn recyclage en mobiliteit.

Adres:
Middelmolenlaan 175
2100
Deurne
België