Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Zephiros
Wij financieren ook
Wind aan de stroom 2014 Wind aan de stroom 2014 Hernieuwbare energie
Windfarm Sankt-Vith Windfarm Sankt-Vith Hernieuwbare energie
Zonnepark Veurne Zonnepark Veurne Hernieuwbare energie
Aimer Jeunes Aimer Jeunes Maatschappelijke projecten

Zephiros

Hernieuwbare energie (Milieu)

Zephiros is een windpark in Arendonk, het eerste van Eneco in Vlaanderen. Het windpark is gelegen tussen de afritten 25 en 26 van de E34 in Arendonk en Oud-Turnhout. Het omvat 7 windturbines van 150 meter hoog. Jaarlijks zijn die goed voor in totaal 28 miljoen kilowattuur elektriciteit. Daarmee kan een dorp van 8.400 gezinnen voorzien worden van groene energie. Triodos Bank heeft het windpark mee gefinancierd.

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
E34
Arendonk
België