Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Olde Tocht BV
Wij financieren ook
Notos Wind Notos Wind Hernieuwbare energie
OSKneT OSKneT Hernieuwbare energie
Pondera Consult Pondera Consult Hernieuwbare energie
Renewable Factory Renewable Factory Hernieuwbare energie

Olde Tocht BV

Hernieuwbare energie (Milieu)

Windpark Olde Tocht B.V. exploiteert zes windturbines type Enercon E70 2,3MW met een totaal vermogen van 13,8MW. Het windpark is gelegen nabij Biddinghuizen in de provincie Flevoland.
De jaarlijkse verwachte productie bedraagt 21.000.000 kWh. Uitgaande van een gemiddeld verbruik van 3.400 kWh per huishouden, voorziet dit park in de elctriciteitsvoorziening van 6.176 huishoudens.

Initiatiefnemer is Pure Energie van Raedthuys Groep, één van de oudste relaties van Triodos Bank. Sinds 1995 ontwikkelt Pure Energie windenergieprojecten.

http://www.raedthuys.nl/

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Biddinghuizen
Nederland