Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Ecole Decroly L’Ermitage asbl
Wij financieren ook

Ecole Decroly L’Ermitage asbl

Onderwijs (Cultuur)

In 1907 richtte Ovide Decroly zijn school op. Hij paste er de principes toe die er nu nog deel uitmaken van de dagelijkse praktijk. De waarneming vormt de basis van het leerproces. Kennis en competenties worden opgebouwd vanuit interessesferen en een interdisciplinaire aanpak. De verschillende ontwikkelingsstadia van een kind vormen de leidraad. De leraars hebben veel aandacht voor de groepsdynamiek van de klas maar geven tegelijk de leerlingen kansen om in hun eigen tempo vooruit te gaan. Het doel van al die principes is om al doende te leren en niet te leren om te doen. Meer dan een eeuw later gaan er 1.000 leerlingen naar school, tussen 3 en 18 jaar. Triodos Bank heeft de school een krediet verleend voor een betere isolatie van haar daken.

http://be.ecoledecroly.net/centre.htm

Onderwijs

Goed onderwijs is de voorwaarde voor menselijke ontwikkeling en vooruitgang. Iedereen heeft recht op een goede opleiding en dat een leven lang. Daarom financiert Triodos Bank verschillende vormen van onderwijs en opleiding. Het gaat ondermeer om scholen, opleidings- en conferentiecentra. Bij scholen hebben we extra aandacht voor het pedagogische beleid.

Adres:
Avenue Montana 15
1180
Bruxelles
Belgique