Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Centre Liegeois d'Intervention Familiale
Wij financieren ook
CAW Limburg CAW Limburg Maatschappelijke projecten
CEDAS CEDAS Maatschappelijke projecten
Cirkant vzw Cirkant vzw Maatschappelijke projecten
Collectif des Femmes Collectif des Femmes Maatschappelijke projecten

Centre Liegeois d'Intervention Familiale

Maatschappelijke projecten (Sociaal)

Het ‘Centre Liégeois d'Intervention Familiale’ (CLIF) is een vzw die sociale, educatieve en psychologische begeleiding aanbiedt aan jongeren en hun ouders en familie. De organisatie helpt hen om problemen aan te pakken die ze alleen niet kunnen oplossen. Het CLIF wordt gesubsidieerd door de Franstalige gemeenschap en werkt in opdracht van de bevoegde overheden voor jeugdzorg enerzijds en de jeugdrechtbank anderzijds. Voor opdrachten van jeugdzorg vormt een overeenkomst tussen de jongere, de familie en de begeleider de basis voor een opvolgingstraject. In het kader van juridische bescherming voert de organisatie rechterlijke beslissingen uit, zoals richtlijnen voor de familie of een educatieve begeleiding. Ook de jeugdrechtbank kan de opdracht geven voor een begeleidingstraject. In het begin is het de taak van de begeleiders om uit te zoeken wat precies de problemen zijn. Op basis daarvan leggen ze doelstellingen vast voor de familieleden met het oog op de specifieke noden van het kind of de adolescent. De begeleiders maken gebruik van therapeutische gesprekken, zowel individueel als met de hele familie. Ze begeleiden gezinnen ook bij de verschillende stappen die ze moeten nemen bij de school en verschillende instellingen. Met een financiering van Triodos Bank heeft CLIF een eigen pand gekocht in de Rue du Plan Incliné.

http://www.clif.be

Maatschappelijke projecten

Iedereen moet kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Daarom financiert Triodos Bank lokale initiatieven met een sociale missie of een maatschappelijke meerwaarde. Het gaat onder andere om sociale voorzieningen, werkgelegenheidsprogramma's, (re)integratieprojecten voor mensen met een beperking, verenigingen voor probleemjongeren en wijkcentra.

Adres:
Rue du Plan incliné 107
4000
Liège
Belgique