Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Federatie Zelforganisaties in Vlaanderen
Wij financieren ook
Evoliris asbl Evoliris asbl Maatschappelijke projecten
Fattorimmo scrlfs Fattorimmo scrlfs Maatschappelijke projecten
Fondation Micheline Fondation Micheline Maatschappelijke projecten
Form'Anim - MosaïCultures Form'Anim - MosaïCultures Maatschappelijke projecten

Federatie Zelforganisaties in Vlaanderen

Maatschappelijke projecten (Sociaal)

De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen is een sociaal-culturele overkoepelende vereniging die werkt aan de integratie, emancipatie en participatie van de migrantengemeenschap in Vlaanderen. Haar leden komen uit alle werelddelen. Zo zijn er Afrikaanse, Turkse, Latijns-Amerikaanse, Maghrebijnse, Arabische, Oost-Europese en Vlaamse organisaties aangesloten. De federatie heeft dan ook een multicultureel bestuur en personeelsbestand. De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen ziet een heel belangrijke opdracht weggelegd voor het allochtone middenveld in het uittekenen van het beleid voor etnisch-culturele minderheden. De federatie brengt verenigingen samen en geeft hen ondersteuning, bijvoorbeeld op het vlak van personeelszaken en juridische of financiële aspecten. Daarnaast treedt de federatie ook op als gesprekspartner voor verschillende overheden en instellingen en verdedigt ze de belangen van de afdelingen en haar achterban. Enkele thema’s die op de agenda staan, zijn stemrecht voor migranten, recht op degelijk onderwijs, recht op goede huisvesting en tewerkstelling. De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen is erkend door de Vlaamse Gemeenschap en door de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel. Triodos Bank heeft de aankoop en de renovatie van een eigen pand in de Dampoortstraat in Gent gefinancierd.

http://www.fzovl.be

Maatschappelijke projecten

Iedereen moet kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Daarom financiert Triodos Bank lokale initiatieven met een sociale missie of een maatschappelijke meerwaarde. Het gaat onder andere om sociale voorzieningen, werkgelegenheidsprogramma's, (re)integratieprojecten voor mensen met een beperking, verenigingen voor probleemjongeren en wijkcentra.

Adres:
Tolhuislaan 84a
9000
Gent
België