Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Magelaan
Wij financieren ook
Jamabo Jamabo Professionele diensten
Le Bouillon Blanc Le Bouillon Blanc Professionele diensten
Origami Origami Professionele diensten
Pixii Pixii Professionele diensten

Magelaan

Professionele diensten (Sociaal)

“Communicatie die overal raakt”, dat is het motto van communicatiebureau Magelaan, dat zowel voor gedrukte media als voor onlinecommunicatie een gevarieerd aanbod heeft. Vier kernwaarden staan daarbij centraal: schoonheid, kwaliteit, overleg en duurzaamheid. In nauwe samenwerking met de klant, in een proces van continu overleg, werkt Magelaan de beste oplossingen uit binnen het beschikbare budget. Het bureau hanteert de principes van duurzaam ondernemen: niet enkel economische en esthetische criteria zijn van belang, ook ethische. Magelaan wil mens- en milieuvriendelijk ondernemen, met respect voor iedereen die bij het bedrijfsproces betrokken is. Triodos Bank heeft een lopend krediet van Magelaan geherfinancierd en ook een krediet verleend voor operationele investeringen.

http://www.magelaan.be/

Professionele diensten

Triodos Bank stimuleert vernieuwingen die duurzame groei mogelijk maken. Daarom financieren we een brede waaier dienstverlenende bedrijven die onder andere ondersteuning, vorming, of praktisch advies aanbieden aan ondernemers en organisaties met duurzame waarden. Voorbeelden zijn advies- en onderzoeksbureaus met een sociale of duurzame meerwaarde.

Adres:
Blekersdijk 14
9000
Gent
België