Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

H.C. Wilp B.V.
Wij financieren ook
Giessenwind Giessenwind Hernieuwbare energie
Growind Growind Hernieuwbare energie
HVC HVC Hernieuwbare energie
IE-Hartel 2 IE-Hartel 2 Hernieuwbare energie

H.C. Wilp B.V.

Hernieuwbare energie (Milieu)

H.C. Wilp B.V. is actief in de exploitatie en beheer van ORC's installaties (Organic Rankine Cycles). Een ORC installatie biedt de mogelijkheid de vaak onbenutte restwarmte van verscheidene 'verbrandingsprocessen' nuttig aan te wenden en om te zetten in elektriciteit.

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Nieuwenkampsmaten 8
7472 DE
Goor
Nederland