Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Centrale Solaire de Cahors Sud
Wij financieren ook

Centrale Solaire de Cahors Sud

Hernieuwbare energie (Milieu)

Het zonnepark ‘Centrale Solaire de Cahors Sud’ ligt in de buurt van Cahors in het zuidwesten van Frankrijk. Het is 15 hectare groot en met een capaciteit van 8 MW levert het voldoende stroom voor 11.000 inwoners (zonder verwarming). Zo wordt er jaarlijks een CO2-uitstoot van 820 ton vermeden. Het project werd ontwikkeld door de groene energiegroep Valeco, die al meer dan 20 jaar is gespecialiseerd in windmolens en zonneparken. Het kwam er op initiatief van de lokale gemeenschap en de lokale overheden. Om de begroeiing op het terrein onder te panelen kort te houden, is een samenwerking afgesloten met een herder die er geregeld zijn schapen laat grazen. Voor het onderhoud van de infrastructuur is bovendien een tweede samenwerking opgezet met een organisatie die mensen met moeilijkheden opnieuw toegang geeft tot de arbeidsmarkt. Triodos Bank heeft het zonnepark gecofinancierd. (copyright foto: Valeco)

http://www.groupevaleco.com

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
46170
Lhospitalet
France