Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Courant d'Air SCRL
Wij financieren ook
Collines Sous Levant Collines Sous Levant Hernieuwbare energie
Dynam'eau Dynam'eau Hernieuwbare energie
EDORA EDORA Hernieuwbare energie

Courant d'Air SCRL

Hernieuwbare energie (Milieu)

Courant d’Air is een cvba met sociaal doel, die eind 2009 werd opgericht op initiatief van meer dan 500 gezinnen uit de regio van Waimes. Die hadden interesse in burgerparticipatie in het windpark in Waimes van de bvba Mobilae. In dat park staan 5 windturbines met een capaciteit van 2 à 2,5 MW op de hoogten van Chèvremont. Courant d’Air wil meer mensen toegang geven tot hernieuwbare, groene energie en werkt ook aan bewustmaking rond de milieuproblematiek en rationeel energiegebruik. De coöperatie is erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie en is ook stichtend lid van de Belgische federatie van groenestroomcoöperaties Rescoop.
Triodos Bank heeft twee turbines van Courant d’Air gefinancierd.

http://www.courantdair.be

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
4950
Waimes
Belgique