Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Windpark De Hondtocht B.V.
Wij financieren ook
Windkracht Beheer Windkracht Beheer Hernieuwbare energie
Windmolen Boerenzwaluw Windmolen Boerenzwaluw Hernieuwbare energie
Windpark Derde Dijk Windpark Derde Dijk Hernieuwbare energie
Windpark Estlandweg II Windpark Estlandweg II Hernieuwbare energie

Windpark De Hondtocht B.V.

Hernieuwbare energie (Milieu)

Windpark de Hondtocht B.V. exploiteert zes windturbines type Enercon E70 2,3MW met een totaal vermogen van 13,8MW. Het windpark is gelegen nabij Dronten in de provincie Flevoland. De jaarlijkse verwachte productie bedraagt 21.500.000 kWh. Uitgaande van een gemiddeld verbruik van 3.400 kWh per huishouden, voorziet dit park in de elektriciteitsvoorziening van 6.323 huishoudens.

Initiatiefnemer is Pure Energie van Raedthuys Groep, een van de oudste relaties van Triodos Bank. Sinds 1995 ontwikkelt Pure Energie windenergieprojecten.

http://www.raedthuys.nl

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Hengelosestraat 569
7521 AG
Enschede
Nederland