Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

CAW Limburg
Wij financieren ook
Cedas Cedas Maatschappelijke projecten
Centre Liegeois d'Intervention Familiale Centre Liegeois d'Intervention Familiale Maatschappelijke projecten

CAW Limburg

Maatschappelijke projecten (Sociaal)

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Limburg verleent in Limburg hulp en ondersteuning aan mensen in moeilijkheden. Het gaat onder meer om slachtoffers van armoede, thuisloosheid, persoonlijke conflicten, partnergeweld, maatschappelijke achterstelling of problemen in een context van criminaliteit. Het CAW onderscheidt zich door een sterke focus op de Limburgse regio, een keuze voor zorg op (mensen)maat, een emancipatorische en pluralistische benadering en een brede kijk op mensen en hun omgeving. Triodos Bank heeft het CAW meerdere kredieten verleend, waaronder een voorfinanciering voor de subsidies van de overheid.

http://www.cawlimburg.be/

Maatschappelijke projecten

Iedereen moet kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Daarom financiert Triodos Bank lokale initiatieven met een sociale missie of een maatschappelijke meerwaarde. Het gaat onder andere om sociale voorzieningen, werkgelegenheidsprogramma's, (re)integratieprojecten voor mensen met een beperking, verenigingen voor probleemjongeren en wijkcentra.

Adres:
Kuringersteenweg 439/3
3511
Kuringen
België