Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

L'Essentiel asbl
Wij financieren ook
La Braise La Braise Gezondheidszorg
La Clé des Champs La Clé des Champs Gezondheidszorg

L'Essentiel asbl

Gezondheidszorg (Sociaal)

Alle ouders van kinderen met een handicap worden geconfronteerd met de vraag: hoe zal mijn kind als volwassene een waardig leven kunnen verderzetten? Om daarvoor een duurzame oplossing uit te werken, richtte dokter Michel Englebert de vzw L’Essentiel op. Met de steun van mecenassen kocht die vzw in 2008 een gebouw in Lasne, dat werd omgebouwd tot een aangepaste groepswoning. Dat omvat zowel 28 kamers voor vaste bewoners als twee kamers voor een tijdelijk verblijf, voor wanneer ouders nood hebben aan ondersteuning of een adempauze. L’Essentiel wil mensen met een mentale of fysieke handicap de kans geven zich persoonlijk te ontwikkelen, zonder hen af te zonderen van de maatschappij. Tal van activiteiten zoals concerten, sporten, dierenverzorging en broodbakken dragen daartoe bij. Er komt ook een gemengd kinderdagverblijf, waar zowel kinderen met als zonder handicap terechtkunnen. Het centrum zal verder openstaan voor bosklassen en voor andere organisaties voor gehandicaptenzorg. Triodos Bank heeft een krediet verleend voor de eerste fase van de renovatiewerken.

http://dekleurvangeld.be/?p=1324

http://www.asblessentiel.be

Gezondheidszorg

Een goede fysieke en mentale gezondheid is essentieel voor een goede levenskwaliteit. Daarom financiert Triodos Bank allerlei organisaties, instellingen en ondernemingen die bijdragen tot een kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Voorbeelden zijn klinieken, revalidatiecentra, wijkgezondheidscentra of instellingen voor ouderenzorg.

Adres:
Chaussée de Louvain 563
1380
Lasne
Belgique