Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Edora
Wij financieren ook
Ecochauffe Ecochauffe Hernieuwbare energie
Elicio Vent d'Ouest SAS Elicio Vent d'Ouest SAS Hernieuwbare energie

Edora

Hernieuwbare energie (Milieu)

Edora is de vereniging van hernieuwbare energieproducenten van Brussel en Wallonië. Ze werd opgericht in 2003 en verdedigt de economische en politieke belangen van de sector op lokaal, regionaal, federaal en Europees niveau. Naast producenten zijn ook studie- en onderzoekbureaus, fabrikanten, installateurs, investeerders en vereningen lid van Edora. Het gaat om spelers die actief zijn in verschillende types van hernieuwbare energie: windenergie, zonne-energie (zowel fotovoltaïsch als thermisch), waterkracht en biomassa (zowel voor biogas als voor verwarming en/of elektriciteit. Triodos Bank heeft een bankgarantie verleend voor het gebouw dat Edora huurt in de Koningstraat, samen met de zusterorganisaties Apère en Ode Vlaanderen.

http://www.edora.be

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Rue Royale 35
1000
Bruxelles
Belgique