Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Institut Saint-Joseph-Sacré-Coeur asbl
Wij financieren ook

Institut Saint-Joseph-Sacré-Coeur asbl

Onderwijs (Cultuur)

Het 'Institut Saint-Joseph-Sacré-Coeur' is een katholieke middelbare school met meer dan 200 leerlingen. Zij die dat willen, volgen er zogeheten ‘immersie-onderwijs’ en krijgen twee vakken of 12 à 14 uur in het Nederlands, van een Nederlandstalige leerkracht. Naast de gewone vakken organiseert de school verschillende andere activiteiten, zoals koken, toneel of een uitwisselingsprogramma met school in Limburg en Duitsland. Het gebouw in de Route de Beausaint, één van de twee locaties van de school, was dringend aan renovatie toe. Om het energieverbruik te verminderen worden ramen en verwarmingsinstallatie vervangen. Verder wordt het dak geïsoleerd en wordt er in brandbeveiliging geïnvesteerd. Triodos Bank heeft een krediet verleend voor de renovatiewerken.

Onderwijs

Goed onderwijs is de voorwaarde voor menselijke ontwikkeling en vooruitgang. Iedereen heeft recht op een goede opleiding en dat een leven lang. Daarom financiert Triodos Bank verschillende vormen van onderwijs en opleiding. Het gaat ondermeer om scholen, opleidings- en conferentiecentra. Bij scholen hebben we extra aandacht voor het pedagogische beleid.

Adres:
Vieille route de Beausaint 22
6980
La Roche-en-Ardenne
Belgique