Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Aquafin
Wij financieren ook
Music Fund Music Fund Ontwikkelingssamenwerking
21 Solutions 21 Solutions Milieutechnologie
Dapesco Dapesco Milieutechnologie

Aquafin

Milieutechnologie (Milieu)

Aquafin werd in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de Vlaamse infrastructuur voor rioolwaterzuivering verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren. Aquafin zorgt voor de opvang van het water van de gemeentelijke riolen in ‘verzamelriolen’, en het vervoer naar zuiveringsinstallaties. Daar wordt het behandeld volgens Europese en Vlaamse normen. Dankzij de opgebouwde knowhow en ervaring in die domeinen, wordt Aquafin regelmatig gevraagd als partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten. Via een dochterbedrijf is Aquafin actief in het buitenland (met de focus de nieuwe lidstaten van de Europese Unie), en voor industriële klanten. De overeenkomst met de Vlaamse overheid bepaalt dat Aquafin zowel een deel van de taken van de gemeenten als installaties van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) overneemt. Triodos Bank heeft daarvoor een krediet verleend.

http://www.aquafin.be

Milieutechnologie

Ecologische vernieuwingen en een ecologische manier van leven maken een duurzame toekomst mogelijk. Triodos Bank financiert daarom bedrijven en organisaties die zich inspannen om onze milieu-impact te verminderen. Het kan gaan om producten, productieprocessen of de manier waarop we ons verplaatsen. Belangrijke sectoren in dat domein zijn recyclage en mobiliteit.

Adres:
Dijkstraat 8
2630
Aartselaar
België