Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

KiesZon
Wij financieren ook
IE-Hartel 2 IE-Hartel 2 Hernieuwbare energie
KiesZon - Fresh Park Venlo KiesZon - Fresh Park Venlo Hernieuwbare energie
LEDsEnable LEDsEnable Hernieuwbare energie
Lake Turkana Wind Power Lake Turkana Wind Power Hernieuwbare energie

KiesZon

Hernieuwbare energie (Milieu)

KiesZon ontwikkelt zonne-energieprojecten en gebruikt daarvoor daken van bedrijven, gemeentelijke gebouwen of bijvoorbeeld corporaties. Na de bouw blijft KiesZon nog minimaal 15 jaar eigenaar van de projecten en verzorgt zij de exploitatie.

KiesZon ontwikkelde voor het dak van de woningcorporatie Farwest een PV installatie met een totaal vermogen van 276 killowattpiek. Het gaat om de daken van vier appartementsgebouwen in Amsterdam West.

Ook voor Mitros in Utrecht realiseerde KiesZon een PV installatie met een totaal vermogen van 99.840 Wattpiek. Het gaat om daken van zeven (huur) appartementcomplexen in de Rivierenwijk. De panelen zullen er minimaal 20 jaar liggen en jaarlijks zo’n 85.000 kWh opleveren.

Op het dak van de firma Lukkien te Ede is een PV installatie gerealiseerd van in totaal 60.000 Wattpiek. De installatie bestaat uit 250 panelen van iedere 240 Wattpiek. De panelen bedekken ongeveer 1000 vierkante meter aan dakoppervlak.

Voor Thyssen Krupp Materials Nederland in Veghel en Zwijndrecht financiert, exploiteert en realiseert KiesZon een zonnestroomproject met een vermogen van 2,3 MW.

???youtube.initial.text??????youtube.message.text??????youtube.accept.text???

http://www.kieszon.nl

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Amstel 1
Amsterdam
Nederland