Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

De levensboom
Wij financieren ook

De levensboom

Onderwijs (Cultuur)

De levensboom is een ervaringsgerichte freinetschool die bestaat sinds 1987. Ongeveer 180 leerlingen volgen er les, gespreid over drie vestigingen: Marke (deelgemeente van Kortrijk) met 10 klassen, Wevelgem met 5 klassen en Kortrijk met 3 klassen. De ervaringsgerichte pedagogie van de school bouwt vooral aan de individuele ontplooiing van elk kind. Uit een doorlichting kwamen de volgende sterke punten naar voren: zelfontdekkend leren, inspraak, zelfreflectie, stimuleren van de totale persoonlijkheidsontwikkeling, de zorg voor het welzijn van de leerlingen, de onderwijsorganisatie en het algemeen beleid. Met de komst van een nieuwe peutergroep was er nood aan extra ruimte. Daarom werd er een extra klaslokaal gebouwd in Marke, bovenop het bestaande gebouw. Triodos Bank heeft daarvoor een krediet verleend, net als voor investeringen in het verleden.

http://www.levensboom.be

Onderwijs

Goed onderwijs is de voorwaarde voor menselijke ontwikkeling en vooruitgang. Iedereen heeft recht op een goede opleiding en dat een leven lang. Daarom financiert Triodos Bank verschillende vormen van onderwijs en opleiding. Het gaat ondermeer om scholen, opleidings- en conferentiecentra. Bij scholen hebben we extra aandacht voor het pedagogische beleid.

Adres:
Bruyningstraat 56B
8510
Marke
België