Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Institut Saint Vincent de Paul Uccle-Forest
Wij financieren ook

Institut Saint Vincent de Paul Uccle-Forest

Onderwijs (Cultuur)

In de katholieke middelbare school ‘Institut Saint-Vincent de Paul Uccle-Forest’ volgen een 1.000-tal leerlingen les in verschillende algemene, technische en beroepsrichtingen. Als haar fundamentele waarden vermeldt de school: luisterbereidheid, dialoog, doorzettingsvermogen, openheid voor de wereld en de anderen, en respect voor ieders eigenheid. Naast de gewone lessen staan er veel buitenschoolse activiteiten op het programma: verkoop van Oxfam-producten, toneelopvoeringen, kookavonden of een Vredeseilanden-project. Om het plaatstekort op te vangen, verbouwt de school drie van haar gebouwen in de Fontaine Vanderstraetenstraat. Daarin komen twaalf nieuwe aangepaste klassen, een apart lokaal voor muzieklessen, nieuwe toiletten, een grotere lerarenkamer, een kleedkamer voor het onderhoudspersoneel en twee informatica-lokalen. Bij de verbouwingen wordt gebruikgemaakt van duurzame en energiebesparende technieken, zoals superisolerend glas, doorgedreven isolatie, een zuinig ventilatiesysteem of een regenput om water te besparen. Triodos Bank heeft een krediet verleend om de verbouwingen te financieren.

http://www.isv.be/

Onderwijs

Goed onderwijs is de voorwaarde voor menselijke ontwikkeling en vooruitgang. Iedereen heeft recht op een goede opleiding en dat een leven lang. Daarom financiert Triodos Bank verschillende vormen van onderwijs en opleiding. Het gaat ondermeer om scholen, opleidings- en conferentiecentra. Bij scholen hebben we extra aandacht voor het pedagogische beleid.

Adres:
Avenue Fontaine Vanderstraeten 11
1190
Bruxelles
Belgique