Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Union Bouddhique Belge - Boeddhistische Unie België
Wij financieren ook

Union Bouddhique Belge - Boeddhistische Unie België

Levensbeschouwing (Cultuur)

De Boeddhistische Unie van België verenigt de meeste boeddhistische verenigingen in België. Ze telt 20 effectieve leden (met 65 lokale centra, cijfers 2012). Ze werd opgericht in 1986 en ijvert als representatief orgaan voor de officiële erkenning van het boeddhisme in België. Daarnaast bevordert ze de dialoog en de samenwerking tussen de verschillende boeddhistische scholen. Ze organiseert ook activiteiten die het boeddhisme een grotere bekendheid geven bij het publiek. Triodos Bank heeft de vereniging een kaskrediet verleend als voorfinanciering voor de subsidies die ze van Justitie krijgt.

http://www.buddhism.be

Levensbeschouwing

Triodos Bank financiert organisaties die werken rond spirituele waarden, waarbij de menselijke vrijheid en gelijkwaardigheid centraal staat. Het gaat onder andere om meditatiecentra waar iedereen welkom is om zich te herbronnen en bezinningsoorden waar mensen innerlijke rust vinden of op verschillende manieren aan hun spirituele ontwikkeling werken.

Adres:
Belliardstraat 203/4
1040
Bruxelles
Belgique