Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Kazerne Dossin
Wij financieren ook

Kazerne Dossin

Kunst en cultuur (Cultuur)

In december 2012 opende in Mechelen Kazerne Dossin, een nieuw museum over de Holocaust en de Mensenrechten. Het ligt tegenover de voormalige kazerne vanwaaruit de nazi’s 25.484 Joden en 352 Roma uit België en Noord-Frankrijk deporteerden naar het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. In het gebouw bevond zich tot voor kort een kleinschaliger museum. Kazerne Dossin is als museum bewust sober gehouden en laat de geschiedenis voor zich spreken met archiefstukken, foto’s, interviews, getuigenissen en verhalen van overlevenden. Het project werd gefinancierd door de Vlaamse overheid. Triodos Bank heeft een voorfinanciering voor subsidies verleend. (Copyright foto: Christophe Ketels)

http://www.kazernedossin.eu

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur verruimt horizonten en biedt de samenleving een schat aan rijkdom die het louter materialistische overstijgt. Kunst brengt mensen samen en kan een aanzet zijn voor positieve veranderingen. Daarom is kunst en cultuur een essentieel onderdeel van duurzame ontwikkeling, en een sector die Triodos Bank financiert. We verlenen krediet aan heel wat kunstenaarsgezelschappen, cultuurhuizen en artiesten, en dat in alle mogelijke disciplines: muziek, theater, beeldende kunst, film of moderne dans.

Adres:
Goswin de Stassartstraat 153
2800
Mechelen
België