Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Bonnat Energies SARL
Wij financieren ook
APERe asbl APERe asbl Hernieuwbare energie
Berrentec Belgïe Berrentec Belgïe Hernieuwbare energie
BredeKop Wind bvba BredeKop Wind bvba Hernieuwbare energie
Bégawatts Bégawatts Hernieuwbare energie

Bonnat Energies SARL

Hernieuwbare energie (Milieu)

Bonnat Energies SARL is een projectvennootschap van Solarig, een Spaanse wereldspeler in de sector van de zonne-energie. De projectvennootschap baat een zonnepark uit dat ze installeerde op een terrein in Bonnat (Limousin, Frankrijk). Het terrein wordt verhuurd door de gemeente. De installatie is 12 hectare groot en heeft een vermogen van 5,34 MW. Daarmee levert ze voldoende groene stroom voor 1.600 gezinnen. Triodos Bank heeft het project gefinancierd samen met een Franse bank.

http://www.solarig.com

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
23220
Bonnat
France