Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Pour la Solidarité asbl
Wij financieren ook
Prométhique scrlfs Prométhique scrlfs Maatschappelijke projecten
Prospective Jeunesse asbl Prospective Jeunesse asbl Maatschappelijke projecten

Pour la Solidarité asbl

Maatschappelijke projecten (Sociaal)

‘Pour la solidarité’ is een denktank die streeft naar een solidair Europa met sociale samenhang. Ze richt zicht tot beleidsmakers en levert materiaal om hun debatten te verrijken. Via concrete projecten slaat ze bruggen tussen overheden, ondernemingen, vakbonden, onderzoekscentra en verenigingen. Aan sociaaleconomische en politieke spelers geeft ze advies en opleidingen. Ze ontwikkelt netwerken, voert studies uit en verspreidt publicaties, organiseert colloquia, seminaries en themabijeenkomsten en werkt aanbevelingen uit voor overheden. Voor al die activiteiten staat de denktank ook voortdurend in contact met de Europese instellingen. Triodos Bank heeft aan ‘Pour la solidarité’ een voorfinanciering verleend voor Europese projectsubsidies.

http://www.pourlasolidarite.eu/

Maatschappelijke projecten

Iedereen moet kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Daarom financiert Triodos Bank lokale initiatieven met een sociale missie of een maatschappelijke meerwaarde. Het gaat onder andere om sociale voorzieningen, werkgelegenheidsprogramma's, (re)integratieprojecten voor mensen met een beperking, verenigingen voor probleemjongeren en wijkcentra.

Adres:
Rue Coenraets 66
1060
Bruxelles
Belgique