Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Fédération des Services Sociaux Bicommunautaires asbl - Federatie van Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten
Wij financieren ook
Garance Garance Maatschappelijke projecten
GoodPlanet Belgium vzw GoodPlanet Belgium vzw Maatschappelijke projecten

Fédération des Services Sociaux Bicommunautaires asbl - Federatie van Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten

Maatschappelijke projecten (Sociaal)

De FBMD, de Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten, is de zustervereniging van de FdSS, Fédération des Services Sociaux. Samen verenigen en ondersteunen ze de erkende Brusselse en Waalse diensten voor maatschappelijk en psychosociaal werk. Die diensten zijn ofwel erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), ofwel door de ‘Commission Communautaire Française’ (COCOF). De twee federaties coördineren een dertigtal verenigingen die algemeen maatschappelijk werk doen: 10 Centra voor Globale Sociale Actie (CASG’s), 13 Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW’s), 4 Diensten voor Justitieel Welzijnswerk en 2 Ontmoetingsruimten. De FdSS-FDMB verdedigt en vertegenwoordigt de belangen van haar leden en geeft opleidingen aan hun medewerkers. Ze werkt aan onderzoek over sociaal werk, aan politieke aanbevelingen en aan specifieke projecten die beantwoorden aan noden op het terrein. Triodos Bank heeft de FDMB een kaskrediet verleend als voorfinanciering voor haar subsidies.

http://www.fdss.be

Maatschappelijke projecten

Iedereen moet kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Daarom financiert Triodos Bank lokale initiatieven met een sociale missie of een maatschappelijke meerwaarde. Het gaat onder andere om sociale voorzieningen, werkgelegenheidsprogramma's, (re)integratieprojecten voor mensen met een beperking, verenigingen voor probleemjongeren en wijkcentra.

Adres:
Rue Gheude 49
1070
Bruxelles
Belgique