Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

FoAM
Wij financieren ook
Feria Musica Feria Musica Kunst en cultuur
Flagey Flagey Kunst en cultuur
Fonds Félicien Rops Fonds Félicien Rops Kunst en cultuur
HUSH SNC HUSH SNC Kunst en cultuur

FoAM

Kunst en cultuur (Cultuur)

FoAM is een multidisciplinair artistiek laboratorium. Het stimuleert kruisbestuivingen tussen mensen met heel uiteenlopende talenten, interesses en achtergronden. Niet enkel kunstenaars maar bijvoorbeeld ook mensen uit domeinen zoals wetenschap, technologie, koken, design of tuinarchitectuur. Vanuit hun verschillende achtergrond stellen zij de vraag: ‘Wat als?’ Bijvoorbeeld: wat als we planten zien als basisprincipes om de menselijke samenleving te organiseren? Of: wat als het marktkapitalisme instort? Dergelijke vragen vormen het vertrekpunt voor experimenten over toekomstscenario’s. Dat is het eerste luik van de activiteiten van FoAM: onderzoeken, verkennen en creëren. De twee andere luiken zijn: leren en ontwikkelen (met onder meer workshops, lezingen en bijeenkomsten) en communicatie en archivering (in publicaties en bibliotheken). FoAM is een Europees platform, maar heeft ook tentakels in Australië, Azië en andere delen van de wereld. Triodos Bank heeft FoAM een kaskrediet verleend als voorfinanciering van subsidies.

http://www.fo.am

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur verruimt horizonten en biedt de samenleving een schat aan rijkdom die het louter materialistische overstijgt. Kunst brengt mensen samen en kan een aanzet zijn voor positieve veranderingen. Daarom is kunst en cultuur een essentieel onderdeel van duurzame ontwikkeling, en een sector die Triodos Bank financiert. We verlenen krediet aan heel wat kunstenaarsgezelschappen, cultuurhuizen en artiesten, en dat in alle mogelijke disciplines: muziek, theater, beeldende kunst, film of moderne dans.

Adres:
Koolmijnenkaai 30-34
1080
Brussel
België