Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Agence Immobilière Sociale Delta asbl
Wij financieren ook
Tuinjan Tuinjan Duurzaam (ver)bouwen
A.C.P. AV Deschanel 59 A.C.P. AV Deschanel 59 Sociale woningbouw

Agence Immobilière Sociale Delta asbl

Sociale woningbouw (Sociaal)

Agence Immobilière Sociale Delta is een sociaal verhuurkantoor. Het treedt op als tussenpersoon tussen woningeigenaars enerzijds en sociale huurders anderzijds. Daarvoor heeft het kantoor ook een overeenkomst met het OCMW Auderghem. AIS Delta geeft huurders de mogelijkheid een goede woning onder de marktprijs te huren. De verhuurders van hun kant zijn zeker van hun huurinkomsten en hoeven zich niet te bekommeren om het beheer of leegstand. De vereniging ontstond aanvankelijk uit het verenigingsleven, waarin bezorgde burgers zelf projecten opzetten om het toenemende gebrek aan betaalbare woningen in grote steden tegen te gaan. Ondertussen zijn dergelijke initiatieven officieel erkend in Brussel. Triodos Bank heeft AIS Delta een krediet verleend voor de renovatiewerken die nodig waren om een woning verhuurklaar te maken.

http://www.ais-delta.be

Sociale woningbouw

Triodos Bank financiert organisaties en ondernemingen die onderdak en accommodatie voorzien voor wie daar het meeste nood aan heeft. Bijvoorbeeld opvangcentra voor daklozen of degelijke woonvoorzieningen voor mensen met fysieke of mentale beperking. We financieren ook gemeenschappelijke woonprojecten met een sociale meerwaarde.

Adres:
Avenue Charles Brassine 32/2
1160
Bruxelles
Belgique