Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Ana Maria Fonds Algemeen Nut
Wij financieren ook
Stichting Werk en Winkelruimte Stichting Werk en Winkelruimte Duurzaam (ver)bouwen
Stichting het Volle Leeven Stichting het Volle Leeven Duurzaam (ver)bouwen
Bronhuize Bronhuize Sociale woningbouw

Ana Maria Fonds Algemeen Nut

Sociale woningbouw (Sociaal)

Het Ana Maria Fonds Algemeen Nut (AMF-AN) heeft als doel het bevorderen van het algemeen maatschappelijk nut. Het fonds ondersteunt projecten met een sociaal-maatschappelijk en coöperatief karakter die deelnemen aan de “solidaire economie”. In een solidaire economie is het belangrijk dat rekening wordt gehouden met anderen. Zoals een duurzame omgang met natuur en het stellen van menselijke belangen boven economische belangen. Winstmaximalisatie is daarin ondergeschikt aan een rechtvaardige verdelingen van middelen. Met behulp van vaste en incidentiele donaties steunt het AMF-AN projecten die een bijdrage leveren aan de solidaire economie. De naam van het fonds is afkomstig van Ana María, een guerilla-commandante uit El Salvador. Zij wilde naast de directe strijd ook onderhandelen met de zittende macht. Daarmee staat zij symbool voor het verenigen van twee tegengestelde krachten en voor samenwerking die leidt tot solidariteit uit alle geledingen van de samenleving.

http://www.amf.nl

Sociale woningbouw

Triodos Bank financiert organisaties en ondernemingen die onderdak en accommodatie voorzien voor wie daar het meeste nood aan heeft. Bijvoorbeeld opvangcentra voor daklozen of degelijke woonvoorzieningen voor mensen met fysieke of mentale beperking. We financieren ook gemeenschappelijke woonprojecten met een sociale meerwaarde.

Adres:
Lauwerecht 55
3515 GN
Utrecht
Nederland