Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Biovergisting Regeling
Wij financieren ook
Aurora Futura Aurora Futura Hernieuwbare energie
Boreas Wind Boreas Wind Hernieuwbare energie

Biovergisting Regeling

Hernieuwbare energie (Milieu)

Biovergisting Regeling heeft een vergistinginstallatie. Hierin worden diverse organische restmaterialen vergist. Deze materialen komen deels van het eigen bedrijf o. a. gras, snijmaïs en mest. Tevens word er restmateriaal stro- en rundveemest van melkveebedrijven meevergist. Het biogas dat deze installatie produceert word via een motor (warmtekracht koppeling) omgezet in elektriciteit en warmte. De warmte word deels gebruikt op het eigen bedrijf. De elektriciteit wordt aan het net geleverd.

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Uiterdijkenweg 61
8372 VL
Baarlo OV
Nederland