Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Centrum Media & Gezondheid
Wij financieren ook
Amenti Uitvaartverzorging Amenti Uitvaartverzorging Professionele diensten
CE Delft CE Delft Professionele diensten
Climate Neutral Group Climate Neutral Group Professionele diensten
D.G.G. Beheer B.V. D.G.G. Beheer B.V. Professionele diensten

Centrum Media & Gezondheid

Professionele diensten (Sociaal)

Centrum Media & Gezondheid (CMG) is een onafhankelijk expertisecentrum, gespecialiseerd in het strategisch gebruik van crossmedia ten behoeve van sociale verandering -met name op het terrein van gezondheid, maar ook milieu en raciale tolerantie. Het centrum richt zich vooral op communicatietrajecten waarin voorlichting en amusement worden gecombineerd, de zogenaamde entertainment-education strategie,Het centrum treedt regelmatig op als intermediair en projectleider bij mediacoproducties. Het betreft hier samenwerking tussen de overheid, landelijke voorlichtingsorganisaties en omroepen of producenten. Oprichter en directeur van het CMG is dr. Martine Bouman. Sinds eind jaren ‘80 werkt zij als pionier en expert op het terrein van de Entertainment-Education (E-E) strategie. Ze promoveerde aan de Universiteit van Wageningen en publiceerde in 1999 haar boek ‘The Turtle and the Peacock: the entertainment-education strategy on television’. In internationaal verband adviseert zij over entertainment-education ontwikkelingen als lid van advies- en klankbordcommissies en schrijft zij wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp.

http://www.enter-educate.nl

Professionele diensten

Triodos Bank stimuleert vernieuwingen die duurzame groei mogelijk maken. Daarom financieren we een brede waaier dienstverlenende bedrijven die onder andere ondersteuning, vorming, of praktisch advies aanbieden aan ondernemers en organisaties met duurzame waarden. Voorbeelden zijn advies- en onderzoeksbureaus met een sociale of duurzame meerwaarde.

Adres:
Peperstraat 35
2801 RD
Gouda
Nederland