Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Chiara Sofia
Wij financieren ook
Carinova Woonzorg Carinova Woonzorg Gezondheidszorg
Cicero Zorggroep Cicero Zorggroep Gezondheidszorg
Crataegus Woonzorg Crataegus Woonzorg Gezondheidszorg

Chiara Sofia

Gezondheidszorg (Sociaal)

Chiara Sofia is een initiatief van therapeute Clarisse Mirandolle. Het oprichten van deze zorggroep, in 2004, waar verschillende therapeuten naast elkaar en met elkaar werken, is een antwoord op hulpvragen van cliënten van kind tot volwassene. Het tot stand komen van de naam van de zorggroep Chiara Sofia (Helder Stralende Wijsheid), vloeit voort uit de zienswijze, waarin men tracht verschillende stromingen te integreren. Het is een zoeken naar een harmonieuze verbinding van inzichten van zowel Oosterse en Westerse wijsheden en psychologische modellen. De therapeuten binnen de zorggroep Chiara Sofia richten zich op levens- en werkvragen van jong tot oud en geven het vertrouwen, dat ieder mens hulpbronnen in zich heeft, om verdeeldheid te helen. Er wordt gewerkt vanuit integratieve kortdurende psychotherapie. Waar nodig wordt samengewerkt met huisartsen, instellingen en instanties, om steeds de ontwikkeling van de cliënt te waarborgen.

http://www.chiara-sofia.nl

Gezondheidszorg

Een goede fysieke en mentale gezondheid is essentieel voor een goede levenskwaliteit. Daarom financiert Triodos Bank allerlei organisaties, instellingen en ondernemingen die bijdragen tot een kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Voorbeelden zijn klinieken, revalidatiecentra, wijkgezondheidscentra of instellingen voor ouderenzorg.

Adres:
Talmalaan 21
3705 VK
Zeist
Nederland