Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Delta T. Bio Energy
Wij financieren ook
De Jong Verpakkingen De Jong Verpakkingen Hernieuwbare energie
Delta Windpark Delta Windpark Hernieuwbare energie
Duurzame Energie Veenendaal Oost Duurzame Energie Veenendaal Oost Hernieuwbare energie

Delta T. Bio Energy

Hernieuwbare energie (Milieu)

In het Friese Beetsterzwaag is in januari 2008 Nederlands eerste biomassaverbrandingsinstallatie geopend. De computergestuurde installatie werkt door middel van verbranding van houtsnippers warmte op voor een nabij gelegen revalidatiecentrum en opleidingscentrum. Dit levert een gas- besparing op die gelijk staat aan 640 ton CO2 uitstoot. Het hout dat wordt gebruikt is afkomstig van voor Zuidoost Friesland karakteristieke houtwallen en houtsingels. Onderhoud aan deze houtwallen en houtsingels levert snoeihout op, wat wordt gebruikt in de verbrandingsinstallatie. Met de energieopbrengsten hieruit wordt het onderhoud bekostigd. Dit maakt het een uniek project dat zowel het milieu als het karakteristieke landschap van zuidoost Friesland ten goede komt.

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Beetsterweg 10 B
9244 GC
Beetsterzwaag
Nederland