Sparen met een gegarandeerde rentevoet

U weet wat er met uw spaargeld gebeurt

  • Met uw spaargeld financiert Triodos Bank enkel en alleen ondernemers die actief zijn in toekomstgerichte sectoren.
  • U ziet, in alle transparantie, welke ondernemingen en organisaties Triodos Bank financiert.

U profiteert van een marktconforme vergoeding

Looptijd      Rente op jaarbasis  

1 jaar     0,00%
2 jaar     0,025%
3 jaar     0,025%
4 jaar     0,20%
5 jaar     0,30%
6 jaar     0,40%
7 jaar     0,45%
8 jaar     0,50%
9 jaar     0,60%
10 jaar   0,80%

Verschillende mogelijkheden

  • U kiest hoe lang u uw spaargeld wilt vastzetten.
  • U kiest het bedrag dat u wilt inleggen (vanaf 2.500 EUR per contract).
  • U kiest hoe uw rente wordt betaald. 

Wettelijke informatie

  • Conform de tarieven van kracht op 05-02-2019, wijzigingen voorbehouden. Roerende voorheffing: 30%
  • Voor de Triodos termijnrekening is geen informatiefiche beschikbaar.
  • De Triodos-spaarproducten vallen onder het Belgische recht. Triodos Bank is het Belgische bijkantoor van Triodos Bank nv (maatschappelijke zetel in Nederland).
  • In geval van een faillissement of het risico op een faillissement van de bank, is uw spaargeld tot 100.000 EUR per persoon beschermd door het Nederlandse depositogarantiestelsel . Voor het deel van uw vorderingen tegenover de bank die boven 100.000 EUR uitkomen, loopt u het risico uw spaartegoeden niet terug te krijgen of te moeten omzetten in aandelen (bail-in).