Maandelijks sparen met een interessante rente

Triodos Maandsparen is een gereglementeerde spaarrekening voor de middellange termijn. Lees vóór opening het document met essentiële spaardersinformatie .  

U weet wat er met uw spaargeld gebeurt

  • Met uw spaargeld financiert Triodos Bank enkel en alleen ondernemers die actief zijn in toekomstgerichte sectoren.
  • U ziet, in alle transparantie, welke ondernemingen en organisaties Triodos Bank financiert.

U profiteert van een evenwichtige vergoeding

  • Basisrente: 0,01% op jaarbasis
  • Getrouwheidspremie: 0,30% op jaarbasis voor gestorte bedragen die 12 maanden ononderbroken op rekening staan.

Voor regelmatige of beginnende spaarders

  • Een maandelijkse doorlopende opdracht van maximaal 500 EUR vanaf een zichtrekening.
  • Uw geld blijft altijd beschikbaar, de looptijd is onbeperkt.
  • U doet het beheer en uw verrichtingen eenvoudig online.

Voordelige fiscaliteit

De rente-inkomsten op gereglementeerde spaarrekeningen zijn vrij van 15% roerende voorheffing als ze voor het inkomstenjaar 2019 niet hoger zijn dan 980 euro.

Wettelijke informatie

  • Conform de tarieven van kracht op 05-02-2019, wijzigingen voorbehouden. Basisrente en getrouwheidspremie kunnen op elk moment aangepast worden. Triodos Bank informeert u hierover via het rekeninguittreksel, Internet Banking of e-mail.
  • De Triodos-spaarproducten vallen onder het Belgische recht. Triodos Bank is het Belgische bijkantoor van Triodos Bank nv (maatschappelijke zetel in Nederland).
  • In geval van een faillissement of het risico op een faillissement van de bank, is uw spaargeld tot 100.000 EUR per persoon beschermd door het Nederlandse depositogarantiestelsel . Voor het deel van uw vorderingen tegenover de bank die boven 100.000 EUR uitkomen, loopt u het risico uw spaartegoeden niet terug te krijgen of te moeten omzetten in aandelen (bail-in).