Gratis spaarrekening met evenwichtige rentevoet

De Triodos spaarrekening Plus is een gereglementeerde spaarrekening. Lees vóór opening het document met essentiële spaardersinformatie .

U weet wat er met uw spaargeld gebeurt

 • Met uw spaargeld financiert Triodos Bank enkel en alleen ondernemers die actief zijn in toekomstgerichte sectoren.
 • U ziet, in alle transparantie, welke ondernemingen en organisaties Triodos Bank financiert.

U profiteert van deze vergoeding

 • Basisrente: 0,01% 
  Getrouwheidspremie: 0,10% op jaarbasis voor gestorte bedragen die 12 maanden ononderbroken op rekening staan.
 • De rente is berekend op jaarbasis en van toepassing op het totale saldo op rekening.

Uw geld blijft altijd beschikbaar

 • De looptijd is onbeperkt.
 • U doet uw verrichtingen eenvoudig online.

Voordelige fiscaliteit

De rente-inkomsten op gereglementeerde spaarrekeningen zijn vrij van 15% roerende voorheffing als ze voor het inkomstenjaar 2017/2018 niet hoger zijn dan 960 euro.

Wettelijke informatie

 • Conform de tarieven van kracht op 24-01-2018, wijzigingen voorbehouden. Basisrente en getrouwheidspremie kunnen op elk moment aangepast worden. Triodos Bank informeert u hierover via het rekeninguittreksel, Internet Banking of e-mail.
 • De Triodos-spaarproducten vallen onder het Belgische recht. Triodos Bank is het Belgische bijkantoor van Triodos Bank nv (maatschappelijke zetel in Nederland).
 • In geval van een faillissement of het risico op een faillissement van de bank, is uw spaargeld tot 100.000 EUR per persoon beschermd door het Nederlandse depositogarantiestelsel . Voor het deel van uw vorderingen tegenover de bank die boven 100.000 EUR uitkomen, loopt u het risico uw spaartegoeden niet terug te krijgen of te moeten omzetten in aandelen (bail-in).  


Karola Vandewijngaert

Contacteer ons

Neem contact op met onze medewerkers van Customer Services op het nummer 02 548 28 51, van maandag tot vrijdag, van 9 u. tot 17 u.