Gratis spaarrekening met evenwichtige rentevoet

De Triodos spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening. Lees vóór opening het document met essentiële spaardersinformatie .

U weet wat er met uw spaargeld gebeurt

  • Met uw spaargeld financiert Triodos Bank enkel en alleen ondernemers die actief zijn in toekomstgerichte sectoren.
  • U ziet, in alle transparantie, welke ondernemingen en organisaties Triodos Bank financiert.

U profiteert van een marktconforme vergoeding

  • Basisrente: 0,01% op jaarbasis 
  • Getrouwheidspremie: 0,10% op jaarbasis voor gestorte bedragen die 12 maanden ononderbroken op rekening staan.
  • De vergoeding die wij u bieden is consequent in lijn met de klassieke spaarboekjes van de grootbanken.

Uw geld blijft altijd beschikbaar

  • Geen minimumbedrag en onbeperkte looptijd.
  • U doet uw verrichtingen eenvoudig online.

Voordelige fiscaliteit

De rente-inkomsten op gereglementeerde spaarrekeningen zijn vrij van 15% roerende voorheffing als ze voor het inkomstenjaar 2019 niet hoger zijn dan 980 euro.

Wettelijke informatie

  • Conform de tarieven van kracht op 05-02-2019, wijzigingen voorbehouden. Basisrente en getrouwheidspremie kunnen op elk moment aangepast worden. Triodos Bank informeert u hierover via het rekeninguittreksel, Internet Banking of e-mail.
  • De Triodos-spaarproducten vallen onder het Belgische recht. Triodos Bank is het Belgische bijkantoor van Triodos Bank nv (maatschappelijke zetel in Nederland).
  • In geval van een faillissement of het risico op een faillissement van de bank, is uw spaargeld tot 100.000 EUR per persoon beschermd door het Nederlandse depositogarantiestelsel . Voor het deel van uw vorderingen tegenover de bank die boven 100.000 EUR uitkomen, loopt u het risico uw spaartegoeden niet terug te krijgen of te moeten omzetten in aandelen (bail-in).