Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Een advies?


Wilt u advies over deze simulatie en uw woonproject? Vul dan dit formulier in.
We sturen u de resultaten van de simulatie per e-mail en we bellen u op het gevraagde moment in de komende werkdagen.

Enkel die gegevens die u invult op dit formulier worden in onze database opgenomen. Conform de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, is de bank aanpsrakelijk voor het bewaren en verwerken van de persoonsgegevens van de klant die zijn geregistreerd in een of meerdere gegevensbank(en), en dat o.a. in het kader van klantenbeheer, de commerciele prospectie en de controle op de transacties. U kunt schriftelijk een overzicht en/of de verbetering van die persoonlijke gegevens aan de bank vragen. U kunt bijkomende inlichtingen krijgen bij het openbaar register, gehouden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer(www.privacycommission.be).