Kredietanalyse op maat voor wie duurzaam bouwt

Uw woonkrediet, stap voor stap

U kunt rekenen op onze specialisten en onze erkende bemiddelaars voor een kredietanalyse op maat van uw duurzame woonproject. We werken stap voor stap.

1. Uw kredietaanvraag  
 • U praat met onze adviseurs of onze erkende bemiddelaars en samen zoekt u naar de beste oplossing voor uw woonkrediet.
 • U bezorgt ons enkel uw ingevuld aanvraagformulier samen met de nodige documenten: een recto-versokopie van de identiteitskaart(en), loonfiche(s), de aankoopakte, de bouwvergunning, het bestek van de aannemer, de raming van de architect, het bestaand EPB- of EPC-certificaat ...
 • Daarna maken we voor u een duidelijke kredietanalyse.
2. De duurzaamheidsanalyse   We analyseren de duurzame aspecten en de positieve invloed van uw project op ecologisch en sociaal vlak.
3. De financiële analyse  
 • Samen met onze adviseurs bekijkt u de verschillende mogelijkheden en bepaalt u uw terugbetalingscapaciteit
 • Uw schuldgraad (de verhouding tussen lasten en inkomsten) moet redelijk zijn.
 • Uiteraard houden we rekening met uw persoonlijke middelen en kosten, bijvoorbeeld energiebesparingen en notariskosten, registratierechten en btw.
 • Als waarborg vragen we een hypotheek op uw woning ten voordele van Triodos Bank.
4. Toekenning van het woonkrediet  
 • Als we uw aanvraag goedkeuren, vertrouwen we de administratieve afhandeling van uw woonkrediet toe aan een specialist ter zake, Stater Belgium.
 • U krijgt een aanbod met alle kredietvoorwaarden.
 • U bezorgt dat aanbod ingevuld en ondertekend terug.
 • Stater Belgium contacteert uw notaris voor de ondertekening van de akte.
 • Uw krediet gaat in bij de ondertekening van de akte.
5. Uitbetaling van het kredietbedrag   Volgens de overeenkomst wordt het geld gestort ofwel bij de ondertekening van de aankoop- of hypotheekakte, ofwel volgens het op voorhand opgemaakte schijvenplan, op vertoon van de bouw- of renovatiefacturen.