De verschillende formules voor uw woonkrediet

Vergelijk meer dan rentetarieven

Een vergelijking op alle niveaus is essentieel. De rentetarieven zijn belangrijk, maar even belangrijk zijn de looptijd, de maandelijkse terugbetalingen en de eventuele verplichte afname van andere producten. Bespreek alle modaliteiten in detail met onze adviseurs. Ze kunnen u ook informeren over premies en mogelijke belastingvoordelen voor uw project.

Dankzij een volledige analyse bepaalt u precies welk hypothecair krediet het best bij uw woonproject past. Onze adviseurs kunnen u ook doorverwijzen naar een erkend bemiddelaar in uw buurt die u helpt met uw aanvraag.

Type  Hypothecair krediet
Looptijd Van 10 tot 25 jaar
Gefinancierd bedrag Het bedrag van het krediet wordt bepaald op basis van het geplande project met inachtneming van een minimumbedrag (zie het prospectus  en tarief  )
Rentevoet U vindt de vaste of variabele tarieven en de info over de kortingscriteria op onze tarieflijst  .
Kosten
  • Voor dossier-, schattings- en bijvoegselkosten: raadpleeg onze tarieflijst
  • Voor andere kosten: raadpleeg uw notaris en de website www.notaris.be
Hypotheek Het gefinancierde gebouw dient als onderpand van het krediet.
Verzekeringen De schuldsaldo- en brandverzekeringen zijn verplicht.
U sluit ze af bij een verzekeraar van uw keuze, met Triodos Bank als begunstigde.
Terugbetaling
  • We bieden de volgende terugbetalingsformules aan: vaste mensualiteiten, vaste maandelijkse kapitaalaflossingen en terugbetaling van het kapitaal over een vaste termijn. U vindt een beschrijving van onze formules in het prospectus .
  • Ons overbruggingskrediet is speciaal bedoeld om de overgangsperiode tussen de aankoop van een nieuw onroerend goed en de verkoop van uw huidig onroerend goed vlot te overbruggen, waarbij u het kapitaal en de rente in één keer terugbetaalt met de opbrengst van de verkoop.