Altijd beschikbaar

 

Openen of sluiten van de rekening  Gratis
Minimumbedrag  Geen
Maximumbedrag  2.000.000 EUR per rekening
Basisrente (berekend op jaarbasis)
  • 0,00% tot 1 mln. EUR
  • 0,00% boven 1 mln. EUR
    (enkel op het spaartegoed boven de 1 mln. EUR)
Getrouwheidspremie (berekend op jaarbasis)  Geen
Geld storten en afhalen Onbeperkt
Looptijd Onbeperkt
Fiscaliteit rente-inkomsten Onderhevig aan de roerende voorheffing van 30% ingehouden door de bank
Rekeninguittreksels opvragen 
  • Online: gratis
  • Via de post: verzendkosten  vanaf het eerste rekeninguittreksel
Afrekening eventuele kosten Jaarlijks

Wettelijke informatie

  • Conform de tarieven van kracht op 24-01-2018, wijzigingen voorbehouden. De basisrente kan op elk moment aangepast worden. Triodos Bank informeert u hierover via het rekeninguittreksel, Internet Banking of e-mail.
  • De Triodos-spaarproducten vallen onder het Belgische recht. Triodos Bank is het Belgische bijkantoor van Triodos Bank nv (maatschappelijke zetel in Nederland).
  • Een Triodos spaarrekening Plus Business is een niet-gereglementeerde rekening. Er is geen informatiefiche beschikbaar.
  • In geval van een faillissement of het risico op een faillissement van de bank, is uw spaargeld tot 100.000 EUR per organisatie beschermd door het Nederlandse depositogarantiestelsel (DGS) . Voor het deel van uw vorderingen tegenover de bank die boven 100.000 EUR uitkomen, loopt u het risico uw spaartegoeden niet terug te krijgen of te moeten omzetten in aandelen (bail-in). FinanciĆ«le instellingen en overheden vallen niet onder het DGS.